Ariketak Formulazio Inorganika Kimika Euzkaraz

HIDROGENO HALUROAK FORMULAZIO ADIBIDEAK

Konposatu kimiko ez-organikoen formulazio eta nomenklatura ariketak ebatziak, Batxilergoko 1. mailako soluzioekin zuzendutako azterketak, 2. Batxilergoaren berrikuspena eta berreskurapena.

Índice

  Formulazio Inorganikoa Ebatzitako Ariketak 1 Batxilergoa Pdf

  Lehenengo atal honetan, irudietan formulazio ez-organikoari buruzko lehen urteko azterketak ebatzi eta zuzendu dituzu.

  Oxoazido Azido Formulaketa 1 bachiller Beurko DESCARGAR PDF
  Azido Formulaketa Ariketak erresolututak kimika DESCARGAR PDF
  Formulaketa Organikoa Selektibititatea pdf DESCARGAR PDF
  Gatzak Formulaketa Inorganikoa 2 bachilerato DESCARGAR PDF

  Oxidoak Ebatzitako Ariketak Formulazio Ez-organikoko Batxilergoa

  Anhidridoak oso garrantzitsuak dira 2. mailako kimikan etengabe agertzen diren azidoak formulatzeko oinarria baita, redox, oreka eta azido basea bezalako gaietan.

  Bai oxidoek bai anhidridoek azken jartzen den oxigeno taldea dute. Oxidoen eta anhidridoen arteko aldea zera da: oxidoetan metal bat oxigenoarekin konbinatzen da eta anhidridoetan ez-metala da oxigenoarekin lotura egiten duena.

  Oxigenoa beste elementuetara pasatzen da beti a 2, hau da, balentzia zenbakia du bi.

  FORMULAZIO KIMIMA EZ ORGANIKA OXIDO BASIKO ETA AZIDOAK

  Oxido basikoak formulak eta izenaK

  OXIDOAK FORMULAKETA ADIBIDEAK ERRESOLUTAK

  Oxido azidoak Anhidridoak formulak eta izenaK

  ANHIDRIDOAK FORMULAZIO ADIBIDEAK

  Hidruroak Ebatzitako Ariketak Formulazio Ez-organikoko Batxilergoa

  Hidrogenoa ipintzen da azkena eta 1. balentzia pasatzen du. Hidrogenoa metalekin konbina daiteke hidruro metalikoak sortuz edo ez-metalekin kasu honetan hidruro ez-metalikoak emanez.
  Hidruro ez-metalikoen barruan, kasu bereziak memorizatu behar dituzu, hala nola: amoniakoa, metanoa, boranoa, arsina eta estibina

  HIDRUROAK FORMULAZIO ADIBIDEAK

  Hidruro metalikoak formulak eta izenaK

  HIDRUROAK FORMULAZIO ADIBIDEAK

  Hidruro lurrunkorrak eta haluroak formulak eta izenaK

  HIDROGENO HALUROAK FORMULAZIO ADIBIDEAK
  Hidroxidoak Ebatzitako Ariketak Formulazio Ez-organikoko Batxilergoa

  Hidroxidoa metal bat OH talde banaezinarekin konbinatuz lortzen da.
  Oso sinpleak dira, OH taldeak 1. balentzia baino ez baitu pasatzen.

  Adibidez:
  • NaOH sodio hidroxidoa edo sodio hidroxidoa
  • Ca (OH) 2 kaltzio hidroxidoa. Kasu honetan hidroxido taldea parentesi artean jarri behar da.

  FORMULAZIO KIMIMA EZ ORGANIKA HIDROXIDOAK

  Azidoak Ebatzitako Ariketak Formulazio Ez-organikoko Batxilergoa

  Azidoen nomenklatura eta formulazioa oso garrantzitsua da erreakzio askotan esku hartzen baitute, hala nola, redox eta azido basea.

  Selektibitate azterketetan agertzen diren azido hauen izena eta formula gogoan aztertzea gomendatuko nuke:

  • Azido nitrikoa HNO3
  • Azido sulfurikoa H2SO4
  • Azido karbonikoa H2CO3
  • H3PO4 azido fosforikoa

  Nola izendatu eta formulatu oxoazidoak

  OXOAZIDOAK FORMULAZIOA

  Azidoen sistematiko Nomenklatura

  Para formular un ácido tienes que hacer el anhídrido y sumarle agua.

  Es decir, si te piden formular el ácido nítrico, los pasos a seguir son:

  1. Formular en anhídrido nítrico: N2O5
  2. Le sumas agua N2O5 + H20 = H2N2O6
  3. Simplificas si se puede: en este caso HNO3

  ADIBIDEAK AZIDOAK NOMENKLATURA SISTEMATIKOA

  Permanganiko eta Drikromiko azidoak adibidez

  ADIBIDEAK AZIDOAK MANGANIKOA ETA DIKROMIKOA

  Gatz Neutroak Adibideak Formulazio Ez-organikoko Batxilergoa

  GATZAK IZENDATU FORMULAZIOA EZ ORGANIKA

  Haluro Formulazioa: Gatz Neutroak
  GATZAK HALUROAK FORMULAZIO ADIBIDEA

  Adibideak Formulazio Inoganika Gatzak Neutroak

  FORMULAZIO KIMIMA EZ ORGANIKA GATZAK NEUTROAK

  Gatz Azidoak Hirutarrak Adibideak Formulazio Ez-organikoko Batxilergoa

  Gatz bat behar bezala formulatzeko lehenik eta behin dagokion azidoa formulatu behar duzu, kontuan hartuta:

  1. Azidoa icoan amaitzen bada, gatza atoan
  2. Azidoa amaitzen bada bear gatza in ito
  3. Azidoa formulatu ondoren, metalaren ordez hidrogenoa dagokion balentziarekin ordezkatzen baduzu, gatza formulatuta izango duzu

  GATZAK HIRUKORRAK IZENDATU FORMULAZIOA EZ ORGANIKA

  Gatzen Izen Sistematikoa Formulazioa

  Adibidez:Potasio sulfatoa formulatzeko:

   1. Sulfatoa sulfurikotik dator, beraz, lehenik azido sulfurikoa formulatu behar duzu.

  Azido sulfurikoa formulatzeko, lehenik eta behin anhidrido sulfurikoaren formula atera behar duzu: SO3.

  Anhidrido sulfurikoari ura gehitzen zaio: SO3 + H2O = H2SO4.

  GATZEN IZEN SISTEMATIKOA FORMULAZIOA

  Gatz Hirutarrak Nola Izendatu

  GATZAK HIRUKORRAK NOLA IZENDATU FORMULAZIOA EZ ORGANIKA

  Ariketak eta Adibideak Gatzak Formulaketa

  ARIKETAK AZIDO ETA GATZA FORMULAZIOA

  ADIBIDEAK AZIDO ETA GATZA FORMULAZIOA

  ADIBIDE SISTEMATIKA FORMULAZIO GATZAK BACHILLER

  Elementu kimikoen balentzien taula

  Elementuen Balentziak Taula Formulaketa Kimika DESCARGAR PDF
  Elementuen Balentziak Metalak Ez Metalak DESCARGAR PDF

  BALENTZIAK METALA ETA EZ METALAK ELEMENTUAK

  Ioien eta anioien formulazio ez-organikoa

  Formulaketa Gatzak eta Ioiak Inorganika 2 Bachillerato Pdf DESCARGAR PDF

  OXOANIOAK NOMENCLATURA

  COMO SE NOMBRAN SALES A PARTIR DE SUS IONES

  Subir

  Utilizamos cookies para funcionar correctamente. Más información